KouteKreyol -Listen to Creole Multimedia Press Updates

Friday, April 30, 2010

Free!! Leson Kreyol Pou Prezidan Barack Obama ak Premye Dam Michelle Obama - Haitian Creole Lesson for President Barack Obama and First Lady Michelle Obama


Purchase the audio of this lesson now

Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.Leson Kreyol Pou Prezidan Barack Obama ak Premyè Dam Michelle Obama -

Haitian Creole for President Barack Obama and First Lady Michelle Obama

Sezon laplu ak sezon siklò-n – Rainy season and Hurricane Season / La Temporada de la Lluvia y la Temporada del HuracánPrezidan Obama pa bliye Ayiti. Li konprann mizè pèp Ayisyen an. Se poutèt sa li pa pèdi okenn okasyon pou li pale de Ayiti nan diskou li yo. Li toujou rete an kontak ak ofisyel gouvènman Ameriken yo kap travay nan efò soulajman an Ayiti depui jou tranbleman de tè-a frape peyi-a. Prezidan Obama voye reprezantan li an Ayiti. Li mande de ansyen prezidan pou yo fonde, dirije yon òganizasyon pou chèche èd pou Ayiti. Prezidan Bill Clinton ak Prezidan George W. Bush gen tan vizite Ayiti. Y-ap travay du pou yo kapab jwenn lajan pou ede rebati Ayiti. Anpil Ayisyen ap di ke Bill Clinton se nèg lakay, se nèg pa yo. Yo resevwa li ak de men louvri. Bill fè anpil vizit nan peyi-a avan epi aprè tranbleman de tè-a.

Vokabulè / Vocabulary: Ann Aprann Kèk mo nouvo :

(Let’s learn some new words / Aprendamos algunas palabras nuevas)

Kreyol – English - Spanish

Prezidan – President / Presidente

Ayiti – Haiti / Haití

Pa Bliye – Does not forget / no olvida

Konprann – to understand / enteder

mizè pèp Ayisyen an – The misery of the Haitian people / La pobreza del pueblo Haitiano

Se poutèt sa – That is why / La razon por la cual / Por esta razon

Efò soulajman – Relief Efforts

pokò / Pòkò – Not Yet / Todavia no

chèche èd – To look for aid / buscar ayuda

Premyè Dam Amerikèn nan – American First Lady / La Primera Dama Americana

pluzyè fwa – Several times / Muchas veces

nèg lakay – buddy, friend / Amigo

jwe wòl – play role / desempenar un papel

kè / kèu – Heart / Corazon

travay rèd / travay du - To Work hard / trabajar duro

Piti piti zwazo fè nich li – Little by little, the bird makes its nest / Poco a poco, el pajaro hace su nido.

lu- n demyèl – honeymoon / Luna de bodas

Kounye-a – Now - Ahora

Konnen / Konn – to know / saber, conocer

Premyè Dam Ayisyè-n nan – the Haitian First Lady / La Primera Dama Haitiana

Ak – and – y

Sezon laplu ak sezon siklò-n – Rainy season and Hurricane Season / La Temporada de la Lluvia y la Temporada del Huracán

Palè nasyonal – National Palace – Palacio Nacional

Rebati – Rebuild – reconstruir

Bati Kay - to build homes – construir casas

Bati lekol – to build schools – construir escuelas

Bati legliz – to build churches – construir Iglesias

Bati lopital – to build hospitals – Construir hospitals

Bati klinik – to build clinics/health centers – Construir Clinicas

Debleye – to remove the debris / materials – quitar los materials

Solèy – sun – sol

Lalu-n / Lali-n – moon – Luna

Soulajman – Relief – alivio
Devastasyon – devastation / destruction – devastacion

Ankouraje – animar – dar animo, incitar

Konplike – to complicate – complicar

Mèsi bokou – thanks very much – muchas gracias

Fèk – recent past (just) – acabar de

Sòt –recent past (just) – acabar de

Pa egzanp: M Fèk Sòt manje. M pa grangou kounye-a

Sòt – imbecile – tonto

(Nèg Sòt (dumb guy) is an insult. It is the opposite of ‘Nèg fò (smart or intelligent guy)!
Pa egzanp: Tout moun konnen Prezidan Clinton ak Prezidan Obama se Nèg fò – Everyone knows that President Clinton and President Obama are smart guys!

Cultural Notes: In general, Haitians love Nèg fò. They will even borrow money to send their kids to school so they can get educated. They admire Nèg fò.

You can purchase the rest of the text right here. You will be able to download the whole text audio at Lulu.com

Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.

Support independent publishing: Buy this multimedia on Lulu.

No comments:

Post a Comment